Öpptettider och Kontakt

BeO Juridik

 

 

 

Måndag - Torsdag

09.00 - 15.00

 

Vi tar endast emot tidsbokade besök

 

Vi strävar efter att erbjuda så hög servicenivå som möjligt vi kan dock inte alltid finnas tillgängliga då vi ofta sitter upptagna i besök eller samtal. Då vi även erbjuder våra kunder hembesök är kontoret ibland obemannat även under våra aviserade öppettider.

 

 

 

 

Vid avvikande öppettider finns aktuell

information längre ned till höger och/eller på vår telefonsvarare.

 

Du når oss alltid på

info@beojuridik.se

 

 

 

 

 

 
 
 

BeO Juridik -

Allt inom familjerätten

Vad är familjerätt

Vanliga tvister kan handla om hur egendom ska fördelas efter skilsmässa, vem som ska få vårdnad om barnen och hur ett arv ska fördelas mellan arvingarna.

Bestämmelserna kring familjerätt finns framför allt i äktenskapsbalken, sambolagen, föräldrabalken och ärvdabalken.

Vad är arvsrätt

Arvsrätt är den samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas.

Rätten till arv regleras i svensk rätt i ärvdabalken.Arvsrätt är den samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas.

Rätten till arv regleras i svensk rätt i ärvdabalken.

BeO Juridik

Valbovägen 183

818 33 Valbo

 

Tel 026-13 24 13

info@beojuridik.se