Priser

Priser

Varför kan jag inte få ett exakt pris?

 

Det är viktigt för oss att du som kund ska få en uppfattning om vad just ert uppdrag kommer att kosta. I den här branschen kan det vara svårt att få raka besked gällande prissättningar.

Det är väldigt svårt att ge ett exakt pris på ett ärende så alla priser utgår från den tidsåtgång som krävs för att genomföra uppdraget. För att ge dig som kund en uppfattning om vad våra tjänster kostar har vi beräknat ett genomsnittligt grundpris per tjänst. Utöver grundkostnaden kan en löpande kostnad i form av extra arbetstid tillkomma. Exempel på tillfällen då extra arbetstid kan förekomma är vid en bouppteckning där allmänna arvsfonden skall kopplas in, där det finns väldigt många delägare, där släktforskning krävs för att utreda delägarkretsen eller där vi sköter hela förvaltningen och avvecklingen av boet.

 

Välkommen med frågor angående just ditt ärende.

Vi erbjuder alltid fri konsultation.

 

För aktuella erbjudanden besök vår facebooksida

 

Priser 2018

Tjänst Grundpris

Bouppteckning fr. 6.800:-

Arvskifte fr. 4.800:-

Gåvobrev 3.200:-

Köpe/Skuldebrev 2.800:-

Köpekontrakt fr. 4.500:-

Testamente 2.900:-

Äktenskapsförord 2.800:-

 

Framtidsfullmakt 2.800:-

Samboavtal 2.900:-

Bodelning fr. 3.500:-

Ackordsuppgörelse fr. 4.000:-

Lagfartsansökan 500:-

(inkluderar EJ Inskrivningsmyndighetens expeditionsavgift fn. 825 kr)

Registreringar i

äktenskapsregistret 575:-

(inkluderar Skatteverkets expeditionsavgift fn. 275 kr)

 

Timdebitering 1.750:-

 

 

Alla priserna anges inklusive moms

 

 

 

BeO Juridik -

Allt inom familjerätten

Vad är familjerätt

Vanliga tvister kan handla om hur egendom ska fördelas efter skilsmässa, vem som ska få vårdnad om barnen och hur ett arv ska fördelas mellan arvingarna.

Bestämmelserna kring familjerätt finns framför allt i äktenskapsbalken, sambolagen, föräldrabalken och ärvdabalken.

Vad är arvsrätt

Arvsrätt är den samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas.

Rätten till arv regleras i svensk rätt i ärvdabalken.Arvsrätt är den samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas.

Rätten till arv regleras i svensk rätt i ärvdabalken.

BeO Juridik

Valbovägen 183

818 33 Valbo

 

Tel 026-13 24 13

info@beojuridik.se