Coronavirus/Covid-19 Policy

Coronavirus/Covid-19

BeO Juridik har, som en försiktighetsåtgärd, valt att införa en

besökspolicy under Coronapandemin (Covid-19)Med anledning av risken för smittspridning av Coronaviruset har BeO Juridik beslutat att i förebyggande syfte minimera antalet fysiska besök vid vårt kontor. Vi tar för närvarande inte emot oanmälda besök till vårat kontor, detta gäller även avhämtande eller lämning av material, kontakta oss alltid innan ditt besök. Vid tidsbokade besök har vi begränsat antalet besökare till 2 peroner. Detta för att vi ska kunna hålla ett säkert avstånd till varandra i besöksrummet.


Under Coronapandemin accepterar vi avbokningar samma dag utan kostnad för kunden. Om du har några förkylningssymptom ber vi dig omboka ditt besök. Detta för att säkra att vi inte smittas men också att vi inte bidrar till vidare spridning.


För allas trygghet undviker vi fysisk kontakt vid besökstillfället. Vi kommer inte skaka hand under besöken och kommer hålla ett behörigt avstånd under besöket. Vi torkar av alla ytor med desinfektionsmedel mellan varje besök. Den jurist du träffar kan använda munskydd på begäran.


Var uppmärksam på möjliga symptom såsom influensa- eller förkylningssymptom, feber, hosta, andningsbesvär, snuva, huvudvärk, muskel- och ledvärk, illamående men även lindriga symptom. Har du upplevt något av dessa symptom de senaste 14 dagarna ber vi dig omboka ditt besök.


Kontakta oss på 026-13 24 13 om Ni har några frågor.


Tack för din förståelse och ditt samarbete!

 

 

BeO Juridik -

Allt inom familjerätten

Vad är familjerätt

Vanliga tvister kan handla om hur egendom ska fördelas efter skilsmässa, vem som ska få vårdnad om barnen och hur ett arv ska fördelas mellan arvingarna.

 

Bestämmelserna kring familjerätt finns framför allt i äktenskapsbalken, sambolagen, föräldrabalken och ärvdabalken.

 

Vad är arvsrätt

Arvsrätt är den samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas.

 

Rätten till arv regleras i svensk rätt i ärvdabalken.Arvsrätt är den samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas.

 

Rätten till arv regleras i svensk rätt i ärvdabalken.

BeO Juridik

Valbovägen 183

818 33 Valbo


Tel 026-13 24 13

info@beojuridik.se