Testamente

TestamenteOm du någon gång funderat på att skriva testamente finns all anledning att ta kontakt med oss och få det gjort så snart som möjligt.

 

Har du redan ordnat testamente, tänk då på att lagar och förordningar ändras varför det kan vara idé att kontrollera testamentet.


För att du ska kunna vara säker på att det verkligen blir som du tänkt dig behöver du hjälp av en jurist som är specialist på familjejuridik. Skriver du ett testamente själv är det inte säkert att det tolkas som du tänkt dig.


Ungefär hälften av alla äktenskap slutar med skilsmässa. Det gör att många vill att arvet ska bli barnens enskilda egendom. Att det är vanligt med flera långa förhållanden och barn med olika partner har gjort att arvstvisterna ökat.


Att få hjälp med ett vanligt enkelt testamente kostar ungefär 2. 000 kronor. Vilket är väl investerade pengar med tanke på hur mycket problem man undviker.

  

 Vanliga frågor

Måste man upprätta testamente?

Nej, utan testamente fördelas kvarlåtenskapen enligt gällande arvsordning.

 

Hur upprättar man ett testamente?

Ett testamente ska upprättas skriftligt med två vittnen. Testator ska i vittnenas närvaro underteckna testamentet.

 

Kan man göra tillägg i ett befintligt testamente?

Du kan inte göra handskrivna ändringar i ett befintligt testamente, ända sättet att införa ändringar är att upprätta ett nytt testamente.

 

Kan man återkalla ett testamente?

Ja, genom att förstöra handlingen eller upprätta ett nytt testamente.

 

Kan man göra barn arvslösa?

Nej, bröstarvingar har alltid rätt till laglott dvs hälften av arvslotten.

 

Kan man upprätta testamentet själv?

Det är viktigt att testamentet är formulerat på ett visst sätt så att missförstånd eller tolkningssvårigheter inte uppstår. Ta därför alltid kontakt med sakkunnig.

 

Ska testamentet registreras?

Nej det behövs inte, men förvara det på en säker plats.

 


BeO Juridik -

Allt inom familjerätten

Vad är familjerätt

Vanliga tvister kan handla om hur egendom ska fördelas efter skilsmässa, vem som ska få vårdnad om barnen och hur ett arv ska fördelas mellan arvingarna.

 

Bestämmelserna kring familjerätt finns framför allt i äktenskapsbalken, sambolagen, föräldrabalken och ärvdabalken.

 

Vad är arvsrätt

Arvsrätt är den samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas.

 

Rätten till arv regleras i svensk rätt i ärvdabalken.Arvsrätt är den samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas.

 

Rätten till arv regleras i svensk rätt i ärvdabalken.

BeO Juridik

Valbovägen 183

818 33 Valbo


Tel 026-13 24 13

info@beojuridik.se