BeO Juridik

 

Allt inom familjerätten

 

 

 

 

Valbovägen 183

818 33 Valbo

Tel: 026-13 24 13

E-post: info@beojuridik.se

 

 

 

 

Välkommen till BeO Juridik din personlige rådgivare i familjerättsliga frågor.

 

För många är juridik helt främmande och också skrämmande. Tyvärr är det ofta under de mest prövande tider man behöver juridisk hjälp. Det kan handla om ändrade familjeförhållanden, en närståendes dödsfall, att förbereda inför framtiden eller att upprätta juridiskt korrekta avtal av något slag.

 

När något oväntat inträffar kan det vara skönt att få prata med någon som kan hjälpa dig att förstå. BeO Juridik är ett familjeföretag som ser styrkan och fördelarna i att vara en liten firma. Hos oss är alla uppdrag prioriterade och det är vår målsättning att våra kunder alltid ska känna sig trygga och väl omhändertagna hos oss. I våra mysiga lokaler på loftet i Nybo Handelsgård kan du träffa erfarna jurister i en avslappnad miljö.

 

I samband med en närståendes dödsfall uppkommer många frågor. Vi hjälper dig att svara på dessa frågor och att upprätta nödvändiga handlingar så som bouppteckningar och arvskiften. Vi hanterar även hela dödsboutredningar.

 

BeO Juridik kan hjälpa dig i ärenden som, Bouppteckning, Arvskifte, Bodelning,        Gåvobrev, Köpebrev, Testamente, Samboavtal, Äktenskapsförord mm. Hos oss är rådgivning är alltid kostnadsfri.

 

 

BeO Juridik - Allt inom familjerätten

 

 

 

Kontakta oss på 026-13 24 13 eller info@beojuridik.se

 

 

 

Klicka på kategorierna nedan för att läsa mer om:

 

 

Makars egendom                    Sammanboende   

 

Testamente                             Arv och boutredning

 

Kostnadsfri konsultation

 

 

 

 

 

Fiat justitia, pereat mundus - varde rättvisa, om så jorden går under

 

 

 

 

 

 

Vad är familjerätt?

 

Vanliga tvister kan handla om hur egendom ska fördelas efter skilsmässa, vem som ska få vårdnad om barnen och hur ett arv ska fördelas mellan arvingarna.

 

Bestämmelserna kring familjerätt finns framför allt i äktenskapsbalken, sambolagen, föräldrabalken och ärvdabalken.

 

 

 

Vad är arvsrätt?

 

Arvsrätt är den samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas.

 

Rätten till arv regleras i svensk rätt i ärvdabalken.