Din personlige rådgivare i familjerättsliga frågor

Hur skulle din familjesituation påverkas i fall av skilsmässa, dödsfall eller sjukdom?

BeO Juridik erbjuder dig en personlig konsultation för att få en överblick på hur just din familjesituation påverkas i olika situationer tex. skilsmässa, dödsfall, olycksfall mm. Det ger dig en möjlighet att planera och skydda dig och din familj vid oförutsedda händelser. Att träffa en jurist för ett förutsättningslöst möte är helt kostnadsfritt.

Vad kan vi hjälpa till med?

Tyvärr är det ofta under de mest prövande tider man behöver juridisk hjälp. OAVSETT VAD DET GÄLLER INOM EKONOMISK FAMILJERÄTT KAN VI HJÄLPA DIG MED RÅDGIVNING OCH GOD REPRESENTATION.

Dödsfall

Juridik vid dödsfall

I samband med en närståendes dödsfall uppkommer många frågor. Vi hjälper dig att svara på dessa frågor och att upprätta nödvändiga handlingar så som bouppteckningar och arvskiften. Vi hanterar även hela dödsboutredningar. Läs mer.

.

Skilsmässa

När ett förhållande upphör

Att separera från sin partner är aldrig enkelt. Samtidigt som man ska lösa tusen praktiska frågor kanske man även går igenom en stor sorg. Oavsett om ni separerar i samråd eller inte är det viktigt att hitta en juridisk partner som kan bistå med att tydliggöra och underlätta processen. Läs mer.

Testamente

Styr själv hur din kvarlåtenskap ska fördelas

Genom att upprätta ett juridiskt korrekt och bindande testamente underlättar och skapar du en trygghet för dig själv såväl som för dina anhöriga. Vi hjälper dig reda ut begreppen och vägleder dig, vi upprättar ett giltigt testamente så att du kan vara säker på att dina tillgångar fördelas såsom du önskar vid en eventuell bortgång. Läs mer.

Framtidsfullmakt

Utse vem som ska företräda dig i personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden inte skulle klara det själv

Om du blir sjuk eller inte längre kan fatta egna beslut rörande din person eller dina ekonomiska angelägenheter utser tingsrätten en företrädare för dig. Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du istället själv bestämma vem som ska ansvarar för dina intressen om du i framtiden inte kan göra det själv. Läs mer.

Avtal

För att undvika framtida tvister är det en god idé att upprätta korrekta avtal när man träffat en överenskommelse

Ekonomisk familjerätt omfattar regler om makars eller sambos egendom samt frågor gällande arv, bodelning och testamente. Hit hör avtal som äktenskapsförord, samboavtal och avtal om oskiftat dödsbo men även handlingar så som samäganderättsavtal, skuldebrev och gåvobrev. Läs mer.

Generationsskifte

Vill du överlåta familjeföretaget eller gården till barnen?

Ett generationsskifte innebär ofta en överlåtelse av ett företag, familjegård eller skogsfastighet från en generation till en annan inom familjen. Syftet är att överföra ägandet på ett praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt sätt. I samband med ett generationsskifte uppkommer många frågor så som; hur ska egendomen värderas, finns det fler bröstarvingar och i så fall hur ska dessa kompenseras, vilken typ av överlåtelse är mest fördelaktig, köp, gåva, arv eller testamente? Vad som är bäst beror på omständigheter i det enskilda fallet. Läs mer.

BeO Juridik

Engagerad, kunnig hjälp när du behöver det

BeO Juridik är ett familjeföretag som ser styrkan och fördelarna i att vara en liten firma. Hos oss är alla uppdrag prioriterade och det är vår målsättning att våra kunder alltid ska känna sig trygga och väl omhändertagna hos oss. Läs mer.

Din personlige rådgivare i familjerättsliga frågor

BeO Juridik

Hantverkargatan 33, 803 23 Gävle

026-13 24 13

info@beojuridik.se

Måndag - Fredag efter tidsbokning