DIN PERSONLIGEA RÅDGIVARE I FaMILJERÄTTSLIGA FRÅGOR

Hur kan vi hjälpa dig?

Förhoppningsvis klarar man sig genom livet utan att behöva anlita juridisk hjälp men ibland uppstår dock situationer som gör att behovet av en juridisk rådgivare uppstår. Det kan handla om ändrade familjeförhållanden, en närståendes dödsfall, att förbereda inför framtiden eller att upprätta juridiskt korrekta avtal av något slag. Kontakta oss för kostnadsfri vägledning i just ditt ärende.
I samarbete med Jurstfirma Mareskär & Nordlund kan vi nu även erbjuda hjälp inom områden som vårdnad och umgänge, ordningsrätt, avtalsrätt, kommersiell kontraktsrätt, delgivningsärenden och konkursförfaranden. Välkommen att kontakta oss för mer information.


Dödsbo

Från bouppteckning till arvskifte

I samband med en närståendes dödsfall uppkommer många frågor. Vi hjälper dig att svara på dessa frågor och att upprätta nödvändiga handlingar så som bouppteckningar och arvskiften. Vi hanterar även hela dödsboutredningar.

Bouppteckningen är första steget till att kunna avveckla dödsboet, läs mer.

Finns det flera dödsbodelägare behöver dessa enas om tillgångarnas fördelning i ett civilrättsligt avtal, så kallat arvskifte, läs mer.

Att mitt i sorgen behöva hantera praktiska bitar så som att betala räkningar, säga upp abonnemang etc. kan vara överväldigande. Vi kan därför ta hand om hela dödsboförvaltningen, läs mer.

Pris bouppteckning från 8.600 SEK

Skilsmässa

Hjälp genom hela processen

Att separera från sin partner är ofta mycket påfrestande, även om det är ett gemensamt beslut. Det är mycket praktiskt som ska lösas samtidigt som man kanske kämpar emotionellt.

Om parterna är överens kan vi hjälpa er att säkerställa att det sker en rättvis fördelning av bohaget. Vi hjälper dig genom hela processen och ser till att bodelningen är giltig och rimlig så att båda parter kan gå vidare och känna sig nöjda, läs mer.

I det fall du och din partner inte kan komma överens om hur era tillgångar ska fördelas kan ni anlita varsitt ombud för att få hjälp att medla i frågan. Om ni fortfarande inte hittar en lösning kan ni, via tingsrätten, ansöka om att tillsätta en bodelningsförrättare, läs mer.

Pris bodelning från 4.500 SEK


Testamente

Korrekt upprättat testamente som håller

Det finns inte någon lagstiftning som säger att du anlita en jurist för att upprätta ett testamente. Det finns dock vissa formkrav som måste följas för att testamentet ska vara giltigt. Det finns också bestämmelser kring vad som kan testamenteras bort och vilka villkor man kan ange i ett testamente.

Genom att upprätta ett testamente och själv förordna hur dina tillgångar ska fördelas den dag du avlider kan underlätta för dina efterlevande i en tid av sorg men också minska risken för osämja.

Även om ni endast har gemensamma barn kan ett testamente vara aktuellt, läs mer.

I samarbete med Valbo Begravningsbyrå kan vi erbjuda förvaring av testamente, läs mer.

Fast pris testamente 3.900 SEK


Framtidsfullmakt

Bestäm själv vem som ska ta hand om dina angelägenheter

Sedan 2017 är det möjligt att själv bestämma vem som ska ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter den dagen du inte längre kan.

En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man eller förvaltare. Fullmakten börjar gälla om och när du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om dina angelägenheter själv. Då blir den person som du utsett till fullmaktshavare din ställföreträdare i de angelägenheter som du bestämt att fullmakten ska omfatta, läs mer.

Fast pris framtidsfullmakt 3.800 SEK

Generationsskifte

Arv, gåva eller köp?

Funderar ni på att överlåta släktgården, jordbruket eller företaget till barnen? Ett generationsskifte är oftast en företagsöverlåtelse till bröstarvinge men det kan lika gärna vara någon annan inom familjen eller släkten. Helt enkelt en ny generation.

Eftersom generationsskiften ofta innebär att överlåtelsen ska ske till fördelaktiga villkor kan det bli aktuellt att andra inom familjen kan behöva kompenseras.

Det finns tre typer av överlåtelser, arv, gåva eller köp. Vad passar bäst i just ert fall? Det finns många frågor att ta ställning till inför ett generationsskifte, läs mer.

Pris från 3.200 SEK

Avtal

Korrekt upprättade avtal

Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller fler parter. Ett avtal kan vara både muntligt och skriftligt. För muntliga avtal uppstår dock ofta problem ur bevishänseende, det är svårt för en person att bevisa att ett avtal finns om inget skrivits ned. Det kan även finnas andra formella krav (formkrav) för att vissa typer av avtal ska vara giltiga, t.ex. krav på bevittning.

Exempel på avtal vi på BeO Juridik kan hjälpa till med är; äktenskapsförord, bodelning, skuldebrev, köpebrev, köpekontrakt, gåvobrev och samboavtal, läs mer.

Pris avtal från 3.200 SEK

Rådgivning

Alltid kostnadsfri konsultation

Vi på BeO Juridik erbjuder dig en personlig konsultation för att få en överblick på hur just din familjesituation påverkas i olika situationer tex. skilsmässa, dödsfall, olycksfall mm. Det ger dig en möjlighet att planera och skydda dig och din familj vid oförutsedda händelser.

Att träffa en jurist för ett förutsättningslöst möte är helt kostnadsfritt. Välkommen att boka din kostnadsfria konsultation redan idag! Boka här.

BeO Juridik

Engagerad, kunnig hjälp när du behöver det

BeO Juridik är ett familjeföretag som ser fördelarna i att vara en liten firma. Hos oss är alla uppdrag prioriterade och det är vår målsättning att våra kunder alltid ska känna sig trygga och väl omhändertagna hos oss, läs mer.